Novinky

Slavnost Pražského Jezulátka 27.4.2014

V neděli 4.května společně slavíme slavnost našeho kostela Pražského Jezulátka. Hlavním celebrantem  slavnostní bohoslužby v 10 hod bude P. Josef Čunek SJ. Podrobný program naleznete na webu v odkazu  / Informace / Slavnosti Jezulátka.

prazske-jezulatko-011.jpg

Velikonoce 2014 – pořad bohoslužeb 6.4.2014

13.4. KVĚTNÁ NEDĚLE

10.00 mše v češtině

12.00 mass in English

18.00 messa in italiano

19.00 mše v češtině

17.4. ZELENÝ  ČTVRTEK          19.00 mše na památku večeře Páně/ následuje adorace

18.4. VELKÝ PÁTEK                  17.00 Památka umučení a smrti Ježíše Krista

20.4. VELIKONOČNÍ VIGILIE     04.30  Vigilie a mše v češtině

20.4  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

10.00 mše NEBUDE !!!

12.00 mass in English

16.00 messe en francaise

17.00 misa en espanol

18.00 messa in italiano

19.00 mše v češtině

 

I. neděle postní – řeč rukou 9.3.2014

Starodávný postní zvyk zahalování oltáře bude v našem kostele umocněn fotografiemi Jiřího Slavíka. Budeme moci liturgické texty, které zazní o postních nedělích vnímat i skrze řeč obrazu. Tyto fotografie budou postupně v jednotlivých nedělích vstupovat do našeho liturgického prostoru.

1.postní nedě.

Udílení popelce 25.2.2014

Ve středu 5. března vstupujeme do čtyřiceti dnů doby postní, doby přípravy na slavení Velikonoc. Ten den budeme označeni popelem na znamení naší křehkosti, pomíjívosti a smrti. Čtyřicet dní tak budeme kráčet po cestách mužů a žen První a Druhé smlouvy. Znovu se potřebujeme dotknout znamení popela, abychom mohli na tuto cestou vykročit a směřovali tak k jedinečné skutečnosti našeho křtu, kterou budeme slavit společně s našimi katechumeny o Velikonoční Vigilii. V životě je vždy důležité učinit správně první krok. A o tom je popeleční středa. Udílení popelce proběhne tento den při bohoslužbách v 9 a v 18 hod.

ima pust+

Milostné Pražské Jezulátko

Panoramic View of Child Jesus ShrinePanoramic View from Charles BridgePanoramic View with Prague CastlePanoramic View from the Bell TowerPanoramic View from the EastPanoramic View of Petrin GardensPanoramic View from Vrtba GardenProhlídka kostela

HistorieSoškaKultSlavnosti

Půvabná soška malého Ježíška, vystavená úctě lidí v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně, přijímá denně návštěvníky z desítek zemí světa. Lidé zde prosí o pomoc, uzdravení, mír, někteří s důvěrou očekávají narození dítěte, a mnozí se vrací, aby poděkovali. Líbezná tvář malého Ježíška přitahuje svou krásou. Pravicí dítě žehná, zatímco levice drží zemský globus završený křížem – celý náš svět spočívá v jeho ruce. Královské insignie vyjadřují víru společnou všem křesťanům – víru v Ježíšovo božství… Více o Jezulátku

Chrám Panny Marie Vítězné

Svatyně, v níž je uchovávána a uctívána světoznámá soška Pražského Ježíška, se nachází v Praze na Malé Straně v Karmelitské ulici. Kostel, zasvěcený Panně Marii Vítězné a svatému Antonínovi Paduánskému, je každoročně cílem statisíců věřících z Čech i z celého světa. Kostel Panny Marie Vítězné je zároveň kulturní a uměleckou památkou světového významu. Mimořádně dobře dochovaný barokní interiér zdobí díla nejlepších českých umělců 17. a 18. století… Více o kostele

Bosí karmelitáni a karmelitky

Bosí karmelitáni jsou členové katolického řeholního řádu navazujícího na starozákonní prorockou tradici a rané křesťanské poustevnictví. Řád nese jméno podle hory Karmel v Palestině, spojované s postavou proroka Eliáše. První bratři, kteří se kolem roku 1200 na této hoře usadili, zasvětili svůj kostel a později celý řád Matce Boží Panně Marii. Reformovaná větev bosých karmelitánů vznikla v 16. století ve Španělsku díky svaté Terezii od Ježíše a Janu od Kříže. Řád charakterizuje důraz kladený na modlitbu a bratrský život… Více o karmelitánech

Misie ve Středoafrické republice

Řád bosých karmelitánů se již po staletí věnuje i činnosti sociální, která je součástí jeho misií. Ve Středoafrické republice, jedné z deseti nejchudších zemí světa, působí bosí karmelitáni od roku 1971. Tato misie je spolu s českou provinční delegaturou součástí Ligurské provincie řádu s centrem v Itálii a nese název Misie Pražského Jezulátka. Kromě šíření křesťanské víry, hodnot a formace domorodých kněží misie pomáhá zajišťovat zdravotní péči, školní výuku a rozvoj regionu. Misionáři spoléhají na vaši pomoc… Více o misii